Site announcements

(Nicio ştire n-a fost postată încă)

Cursuri disponibile

To familiarise the trainees with RES principles and applied technology overview.

To build/ increase the trainees skills about precision agriculture, electronics applied agriculture, smart irrigation systems and applications. The technologies driving the 'smart farming revolution' include the Internet of Things (IoT), edge computing, 5G, blockchain, AI, machine learning, robotics and drones. To power up all of these, we need energy and RES provides a catalyst for practice change, increased adoption and understanding of efficient and renewable energy technologies that improve farm productivity and resilience.


Aspecte practice, metode şi instrumente care pot face viaţa managerului de proiect mai uşoară. 

Procedura prealabilă angajării (acte necesare, concurs, interviu); CM; timpul de lucru şi timpul de odihnă; salarizarea; răspunderea etc.


Curs realizat in cadrul 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară nr. 1 - Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri"

Apel de proiecte: POCU/991/1/3/Operaþiune compozita OS. 1.1, 1.2

Denumire apel : VIITOR PENTRU TINERII NEETs I

Titlul proiectului: PRO JOBS - Investiție pentru NEET's în regiunea SUD MUNTENIA!, ID154326


Curs organizat in cadrul proiectului Șanse de ocupare și antreprenoriat în regiunea SM!, cod SMIS 154740.

Cursul are un numar de 360 ore, dintre care 120 de ore de teorie si 240 ore de practica.

Formator: Adina Laura Florea.